Klik på den rigtige betoning:
agurkesalat
agurkesaˈlat
ˈagurkesalat
aˈgurkesalat
agurkeˈsalat
jubilæum
jubilæˈum
juˈbilæum
ˈjubilæum
jubiˈlæum
helikopter
helikopˈter
ˈhelikopter
heˈlikopter
heliˈkopter
krokodille
ˈkrokodille
krokoˈdille
kroˈkodille
krokodilˈle
sentimental
sentiˈmental
senˈtimental
ˈsentimental
sentimenˈtal
ambulance
ˈambulance
amˈbulance
ambuˈlance
ambulanˈce
naturtalent
naˈturtalent
naturtaˈlent
ˈnaturtalent
naturˈtalent
psykologi
psykoloˈgi
psykoˈlogi
ˈpsykologi
psyˈkologi
energikrise
energiˈkrise
ˈenergikrise
eˈnergikrise
enerˈgikrise
fonologi
ˈfonologi
fonoˈlogi
fonoloˈgi
foˈnologi

Færdig. God gået :)

Næste niveau

Øvelser: Forside
NDF-portal

Fejl og forslag: Brug gerne FB Messenger | ruben@schwa.dk

© Ruben Schachtenhaufen