Klik på den rigtige betoning:
krokodille
kroˈkodille
krokoˈdille
ˈkrokodille
krokodilˈle
helikopter
ˈhelikopter
heˈlikopter
heliˈkopter
helikopˈter
helikopter
heliˈkopter
ˈhelikopter
helikopˈter
heˈlikopter
jubilæum
ˈjubilæum
jubiˈlæum
juˈbilæum
jubilæˈum
rekordforsøg
ˈrekordforsøg
reˈkordforsøg
rekordforˈsøg
rekordˈforsøg
psykologi
psykoˈlogi
psyˈkologi
psykoloˈgi
ˈpsykologi
kannibalisme
ˈkannibalisme
kannibaˈlisme
kanniˈbalisme
kanˈnibalisme
vindmøllepark
vindˈmøllepark
vindmølˈlepark
vindmølleˈpark
ˈvindmøllepark
nationalist
ˈnationalist
nationaˈlist
natioˈnalist
naˈtionalist
fonologi
fonoloˈgi
ˈfonologi
foˈnologi
fonoˈlogi

Færdig. God gået :)

Næste niveau

Øvelser: Forside
NDF-portal

Fejl og forslag: Brug gerne FB Messenger | ruben@schwa.dk

© Ruben Schachtenhaufen