Øvelser i dansk lydskrift med IPA

Øvelser i almen IPA og fonetisk terminologi

Øvelser i dansk lydskrift med IPA

Øvelserne her er optimeret til visning på mobiltelefon.

Disse øvelser handler specifikt om lydskrivning af danske ord med IPA. De er tiltænkt lærebogen Ny dansk fonetik, men alle er velkomne til at benytte dem.

Øvelsernes justeres automatisk mht. sværhedsgrad i takt med at brugere svarer rigtigt og forkert på dem.

Øvelse 1 (NDF kap. 1)

Træning af de distinktive konsonanter og vokaler, især de nye specialtegn, afvigende forhold mellem lyd og bogstav, a-lyde og plosiver.

Øvelse 2 (NDF kap. 4)

Mere træning af de distinktive konsonanter og vokaler, her med flere af de typiske faldgruber og mere fokus på stærke og svage vokaler.

Øvelse 3 (NDF kap. 6-7)

Træning af kort vs. lang vokal og creaky voice vs. modal.

Øvelse 4 (NDF kap. 8)

Træning af betoning.Generelle IPA-øvelser

Øvelserne her er optimeret til visning på mobiltelefon.

1. Grundlæggende terminologi, konsonanter

Du får en beskrivelse i fonetisk terminologi. Vælg den konsonant der svarer til beskrivelsen. Denne øvelser rummer ingen specialtegn.

2. Grundlæggende terminologi, konsonanter 2

Som øvelser 1, men nu også med specialtegn.

3. 🔊 Stemt, ustemt og aspireret

Hvilken lyd siges der? Lyt og afgør om konsonanten er stemt, ustemt eller aspireret.

4. 🔊 Artikulationssted

Hvilken lyd siges der? Lyt og afgør konsonantens artikulationssted.
Denne side er under opbygning. Flere øvelser er på vej.

Øvelser: Forside
NDF-portal

Fejl og forslag: Brug gerne FB Messenger | ruben@schwa.dk

© Ruben Schachtenhaufen